تربیت بدنی و ورزش

تربیت بدنی و ورزش

نقش مربے و فلسفه مربیگری

 ویژگی های مربیان موفق چیست ؟

سه ویژگی مربیان موفق, دانش ورزشی ,انگیزه برای موفقیت وتوانایی انتقال فکر است

دانش مربیگری

فقدان دانش در آموزش مهارتها  خطر صدمه وناامیدی را درپی دارد هرچه مربیان دانش بیشتری درآموزش مهارتها پایه رشته ورزشی خود را دارا باشند ودر باره فنون مربیگری و تربیت صحیح وآموزش بدانند, مربی وورزشکاران از کار لذت بیشتری خواهند برد  

انگیزه مربیگری

مربیان برای موفق شدن به انگیزه نیاز دارند ونوجوانان به زمان. اگر مربی تمام فنون ومهارتهاودانش هارابرای آموزش بداند ولی فاقد انگیزه برای استفاده از آنها باشد مربی موفقی نحواهد بود

گاهی مربیان انگیزه دارند اما وقت ندارند یعنی انگیزه برای وقت گذاری وبهتر شدن را ندارند

انتقال فکر

 انتقال فکر ,یکدلی و توانایی درک فوری افکار وعواطف واحساسات ورزشکاران ونحوه انتقال افکار واحساسات به آنهاست

مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند:

 احساس شادمانی ,ناامیدی,بی قراری ,خشم رادر ورزشکاران درک می کنند

 به سخنان ورزشکاران گوش می دهند ودرک خودرا از آنچه می شنوند بیان می کنند

از تحقیر ورزشکاران خودداری می کنند وبه ندرت ورزشکاران را تنبیه می کنند وبه شخصیت آنها خدشه وارد می کنند

مربیانی که دارای قدرت انتقال فکر واحساسات هستند آمادگی بیشتری برای حفظ احترام ورزشکاران را دارند وبه نوبه خود از جانب ورزشکاران از احترام بیشتری برخوردار می شوند

ارتباط 

ارتباط تنها ارسال پیام نمی باشد بلکه دریافت پیام نیز از عناصر اصلی ارتباط  است 

موفقیت مربیان تا حدی زیاد به توانایی مربیان به برقراری ارتباط بستگی دارد

 اغلب مربیان در ارسال پیام موفق هستند ومهار ت دارند امادردریافت پیام  ضعیف هستند

 برای موفقیت در مربی گری ومدیریت نیاز به داشتن مهارت های بالای شنیداری است تا نه فقط بشنویم بلکه محتوای پیام را درک کنیم

ارتباط از دو بخش محتوی واحساس تشکیل شده است احساس حسی است که ما نسبت به محتوی پیام داریم لازم است توجه داشته باشیم که  بیش از 70 درصد از ارتباط ها غیر کلامی است 

سرمایه عاطفی

چگونه می توانیم در حساب عاطفی خود سپرده گذاری نماییم ؟

ازطریق ادب,نزاکت,تواضع ,فروتنی ,مهربانی ,توجه ,صداقت وراستی,احساس تعهد خوش قولی,                                                  

: مثال

1- مهربانی های کوچک وساده مانند :

,تشکر وقدردانی

احوال پرسی

 تحسین

نزاکت وادب

2-صداقت وراستی, وفاکردن به عهد وپیمان وبر سرقول خود ایستادن

3- نبوداختلاف در گفتار وعمل

,به همه می گوییم خلاقیت می خواهیم اما به همرنگی پاداش می دهیم

4-وفاداری وجلوگیری از غیبت دیگران

,نکته خوبی را درمیان گذاشتی بیا برویم این موضوع را در حضور خودش مطرح کنیم .آنگاه دیگران نیز خواهند فهمید در مورد آنها نیز همین طور رفتار خواهد شد

المپیزم وتعلیم وتربیت

معنا ومفهوم تربیت جیست ؟

تربیت در لغت به معنی نشو ونما دادن ,زیادکردن بر کشیدن ومرغوب یا قیمتی ساختن است تربیت ازحد افراط وتفریط بیرون آوردن وبه حد اعتدال سوق دادن است (المنجد ماده ربو)

انسان همواره در سایه اعمال صالح ,مدارج علم وایمان را طی می کند وخودرا به خداوند

نزدیک می سازد دراین راه انسان با سه موضوع روبروست :

1-انسان با استعداد ها وامکاناتش

2-جامعه بشری وتاریخ

3-عالم طبیعت

 هدف تعلیم وتربیت اسلامی چیست ؟

هدف تعلیم وتربیت اسلامی ,تربیت مردمی است صالح ,مومن ومتقی ومسئول در رابطه با خالق

مومن ومتعهد دررابطه با جامعه ومتفکر,خلاق ,مولد ودوستدار طبیعت در رابطه با عالم طبیعت است  

موضوع تربیت چیست؟

موضوع  تربیت نفس انسا نی است  که به طور ارادی رفتاروعملکردی زیبا  وپسندیده  یا قبیح ومذموم ازاوصادرمی شود

خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری نوشته است,:

 هرموجودی راازموجودات دیگرخاصیتی است وکمال هر چیزی درتمامی صدورخاصیت اوست ازو ,ونقصان اودرقصوران

 ونفس وماسوایها فالهمها فجورهاوتقواها,قدخاب من دسیها....

آیات 7تا10 سوره شمس

آیات فوق به خوبی نشان می دهد :

نفس انسان تربیت پذیر است ورستگاری در گروتلاش های فردی وجمعی تربیتی است

ابعاد تربیت چیست؟

  در تربیت اسلامی رشد متوازن وهماهنگ همه ابعاد وجودی انسان مورد توجه و تاکید  واقع شده است.  ابعاد تربیت  شامل حیطه های زیر است :

 جسمانی

 ,عقلی

 عاطفی

 اجتماعی

 معنوی

امام خمینی  (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  در دیدار با ورزشکاران در این خصوص بیان داشتند :

لازم است همه ابعاد وجودی تان را تحت تربیت ورزشی قرار دهید

دراین سخن امام به موضوع مهم تربیت ورزشی  آموزش و تربیت از طریق فعالیت های تربیت بدنی و ورزش  را مورد تاکید قرار داده اند 

حکیم ابولقاسم فردوسی نیزاین موضوع را مورد توجه قرارداده است :

 

که جانت شگفت  است وتن هم شگفت                             نخست از خود اندازه باید گرفت

                                                                 ****

 زنیرو بود مرد را راستی                                                     زسستی کژی زاید وکاستی

                                                                 ****

زخشنودی ایزد اندیشه کن                                              جو انمردی وراستی پیشه کن

 

بنابر این تربیت  ورزشی  نه تنها  به عنوان یک  فعالیت  بلکه  به عنوان یک ابزار آموزشی یگانه و همانندساختاری برای ایجاد توانایی مشارکت توسعه یافته  وباویژگی های شخصیتی مطلوب فردی در زندگی اجتماعی اهمیت می یابد

مدرسه المپیک

كوبرتن به عنوان يك متخصص حرفه اي در آموزش و پرورش همواره ورزش را ابزاري باارزش و يگانه در امر آموزش و پرورش جوانان مي دانست . وي گفته است :

"ورزش يك فعاليت لوكس يا فعاليتي براي وقت گذراني و حتي تنهايك رقابت عضلاني براي كار فكري نيست . برعكس ورزش براي هرفرد وسيله اي براي رشد دروني است كه به شكل فعاليت جسماني نمود  پيدا مي كند .

ورزش ميراثي همگاني است و نبود  آنرا هرگز نمي توان جبران كرد ."

کوبرتن مقارن پایان قرن نوزدهم دریافت ورزش و فعالیت های بدنی درمنظر فرهنگ عموم  به عنوان  یک اصل ازرشد و ترقی عمده ای بر خوردار شده و جهانی شدن مستلزم  ابزاری برای تماس وارتباباطات در طول فرهنگ های متفاوت است وی بیان داشته است :بیایید بازیهای ا لمپیک را زنده کنیم تادوستی ها زنده کرده باشیم  بیایید بجای صدور کالاهایمان صلح ودوستی را صادر کنیم

 بگذاریم ورزشکارهایمان از مرزها عبور کنند ودادوستد آزادانه ای از مهارت های ورزشی به وجود اورند المپیزم به عنوان یک فلسفه اجتماعی  تاکید بر نقش ورزش در دنیای توسعه یافته تفاهم بین المللی ,همزیستی صلح آمیز و آموزش های معنوی و اجتماعی دارد دو کوبرتن محصولی را در پایان قرن نوزدهم لیبرالیزم  خلق کردکه ,تاکید بر برابری شایسگی,عدالت , احترام به دیگران,عقلانیت وتفاهم ,استقلال وعالی بو دن است این ارزش هایی است که با حدود 3000 سال تاریخ المپیک بسط یافته است

کوبرتن در سال 1927 در پیامی اشاره داشته است ا لمپیزم می تواند مدرسه دلیری، شجاعت، جوانمردی (chivalry) وخلوص، عفت، پاکدامنی (purity) واستقامت وانرژی باشد (دکتر فیلارتوس رییس آکادمی بین المللی المپیک)

در  توصيف المپيزم براساس منشورالمپيك ودیدگاهای کوبرتن،  موارد زير شناسايي  و تشخيص داده شده است:

شكيبايي وتحمل Tolerance         همبستگي Solidarity

 احترام قائل شدن براي ديگرانRespect  for  others

   بازي منصفانه Fair  play

 برابري Equality )

 عدم تبعیضNon-discrimination

شركت درمسابقات Taking  part

 دوستي   Friendship

 رشدمنش وويژگيهاي رفتاري  Character   development

کوبرتن در تعریف دیگری از المپیزم می گوید :

المپیزم ,آیین همت ,نفرت از ترس ,عشق به میهن ,سخاوت ,روحیه فتوت ,جوانمردی وارتباط تنگاتنگ با هنر وادب است

اصول بنيادي منشور المپيك

1-    المپيزم جديد، در ژوئن 1894، هم زمان با كنگره بين المللي ورزش در پاريس، توسط پيردوكوبرتن مطرح و به تصويب رسيد. كميته بين المللي المپيك، در 23 ژوئن 1894، تاسيس گرديد و دوازدهمين كنگره آن موسوم به "كنگره وحدت" در آگوست 1994 در پاريس برگزار شد.

2-منشور المپبک (1995) به شکلی روشن رابطه میان فلسفه المپیک وفرهنگ و آموزش را بیان داشته است :اصول اساسی 2 ص (7) می گوید:

Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy found in effort, the educational value of good example and respect for universal fundamental ethical principles.

"المپیک فلسفه ای اززندگی استکه صفات جسمانی,ارادی وفکری را در هم آمیخته وتعالی می بخشد .ا لمپیزم با درآمیختن ورزش از یک سو وفرهنک و آمورش ازسوی دیگر,روشی رادر زندگی شکل می دهد که بر پایه لذت بردن ازتلاش,ارزش های آموزشی واحترام به اصول اخلاقی جهانی استوار است."

3-هدف المپيزم اين است كه ورزش را همه جا، در خدمت رشد و توسعه هماهنگ انسان قرار دهد و جامعه اي در صلح و آرامش با حفظ كرامت انساني بنا كند. بنابراين، جنبش المپيك خود به تنهايي يا با همكاري ساير سازمان ها، در چهارچوب امكاناتي كه در اختيار دارد، در فعاليت هايي كه در راستاي ارتقا و تحقق صلح در جوامع است، شركت مي كند.

4--هدف جنبش المپيك، ساختن دنيايي بهتر و مشحون از صلح و آرامش است. اين امر از طريق آموزش ورزشي جوانان، فارغ از هرگونه تبعيض، در پرتو روح المپيك كه خود مستلزم وجود تفاهم متقابل، دوستي، همبستگي و بازي جوانمردانه است، ميسر و ممكن خواهد بود

5-. ورزش كردن حق انسان هاست. افراد آدمي، اعم از مرد و زن، بايد امكان پرداختن به ورزش را مطابق با نيازهاي خود داشته باشند.

این  ارزشهایی است که هر ملتی می تواند خودش را به طور صمیمانه با حفظ فرهنگ بومی, وارزش های تاریخی و سنت های متعالی خود متعهد نمای 

6-جنبش المپيك، تحت هدايت كميته بين المللي المپيك، از المپيزم جديد نشات گرفته است.

7-جنبش المپيك تحت مرجعيت عالي كميته بين المللي المپيك، سازمان ها، ورزشكاران و ساير اشخاصي را كه از اصول منشور المپيك پيروي كنند، در برمي گيرد. جنبش المپيك، سازمان هايي را متعلق به خود مي داند كه كميته بين المللي المپيك به رسميت شناخته باشد. تشكيلات و     مديريت هاي ورزشي بايد توسط سازمان هاي مستقل ورزشي اداره شوند.

8-فعاليت جنبش المپيك كه با نماد پنج حلقه مشخص شده، جهاني و دائمي است. پنج حلقه، پنج قاره كره زمين را نشان مي دهد. نقطه اوج اين فعاليت، جمع كردن ورزشكاران جهان در يك جشنواره بزرگ بين المللي، موسوم به بازي هاي المپيك است.

9-منشور المپيك حاوي اصول زيربنايي المپيك، قوانين و آيين نامه هايي است كه توسط كميته      بين المللي المپيك به تصويب رسيده است. مقررات مندرج در اين منشور ناظر بر تشكيلات و   فعاليت هاي جنبش المپيك است و شرايط برگزاري بازي هاي المپيك را تعيين مي كند./ فارسي

مسئولیت های مربیان پایه

 شما به عنوان يك مربي مسئولیت انجام وظايف مختلف و ايفاي نقش هاي  معلمی,مربیگری و مدیریت رابر عهده دارید

مهمترین  مسئولیت های مربیان پایه جیست؟:

*پايبندي بر بازيهاي جوانمردانه

*القای ارزش های بازی های منصفانه

       *  احیای روحیه ورزشکاری

*آگاهی از انگیزه های شركت ورزشكاران در ورزش

* آگاهی ازنگرش هاي گوناگون به مربيگري

        *  توجه به نقش والدین در برنامه ها

       *بهترين طرز برخورد شيوه مديريت فعال :

       *ملاقات منظم با والدين

      *مطلع نگه داشتن آنها

     *علاقه مند ساختن آنها به پيگيري وضعيت فرزندانشان

          بازی های منصفانه                                        

بازي منصفانه، فلسفه مربيگري است   براين مبنا است كه ورزش نوعي دنبال كردن اصول اخلاقي است و همه افراد بايد در آن شركت كنند،

پيام بازيهاي منصفانه،تقويت روح كمال گرايي،صداقت و راستي است.


 راهبرد هایی برای پیشبرد بازی های منصفانه

مفاهيم كلي

محترم شمردن قوانين بازي

 احترام به داوران و قبول راي آنان

 احترام به حريف

 ايجاد فرصتهاي يكسان براي تمام بازيكنان

حفظ وقار و متانت در تمام شرايط

پرورش روحيه رقابتي مفيد وتصوير ذهني مثبت از خويشتن در هر ورزشكار

بر اهميت رسيدن به سطح عالي به عنوان يك هدف تاكيد داشته باشيد.

 رفتار ي هم سو با رفتار مورد انتظار از طرف بازيكنان و تماشاچيان داشته باشيد.

بازيكنان را تشويق كنيد تا به نقش قانون احترام گذارند.

 به طور جدي بازيكنان را به احترام گذاردن به داوران و حريفان تشويق كنند .

 بدون حريف رقابتي وجود نخواهد داشت پس حريف را دوست بداريد .

 براي آنها توضيح دهيد:

 نهايت سعي و تلاش در بازيها مهمتر از برد و باخت است

 كيفيت انجام ورزش مهمتر از تعيين برنده يا بازنده است

  به خاطر داشته باشيد كه تمام بازيكنان به نوبه خود مهم هستند وبايد با احترام با آنها رفتار شود.

         ورزش را به عنوان يكي از ابعاد زندگي معرفي كنيد .

 به بازيكنان اجازه دهيد تا اولويت در عملكردها را خود انتخاب كنند سپس انتظارات خود را با خواسته هاي آنها تطبيق دهيد.

 

مفاهیم خاص

« شما قبل از اينكه يادبگيريد چطور پيروز شويد  بايد بياموزيد چگونه شكست بخوريد»

    - فرانك شورتر     برنده مدال طلاي المپيك 1972 در رشته دو ماراتون

    پذيرفتن شكست با متانت يكي از مراحل اوليه آموزش بازيكنان است

اكثر بازيكنان در رقابتهاي ورزشي اغلب اوقات شكست مي خورند

، بسياري از بزرگترين ورزشكاران و تيم ها در بيش از پنجاه در صد مواقع با شكست مواجه مي شوند.

تشويق بازيكنان براي به كار بردن منتهاي سعي و تلاش ,احترام به حريفان و خود

 حفظ وقار به هنگام پيروزي, حفظ متانت هنگام شكست از اهميت خاصي برخوردار است

بايد به بازيكنان خود بياموزيد:

 وقتي با خود صحبت مي كنند مثبت بينديشند .

 به آينده خود بنگرند ونه به گذشته.

 به خود بينديشند نه به ديگران

.صحبتهايشان سازنده و مثبت باشد نه مخرب و منفي

نمونه سخنان منفي با خود                   
دفعه ديگر به او نشان مي دهم او ديگر هرگز زود تر از من به خط پايان نخواهد رسيد .

اي آدم خنگ كارت خجالت آور بود اجازه دادي يك آدم بي نام و نشان شكستت بدهد .
اي آدم احمق واقعاً حماقت كردي كه توپ را از دست دادي .
 من باید اورا در این مسابقه شکست دهم 
اگر من به زمانی که تیم برایم مشخص کرده نرسم می توانم دوشنبه با انها روبه روشوم                                                     

تمام تمركز خود را روي بالا كشيدن خود مي گذارم « دوچرخه سواري »

 

نمونه سخنان مثبت باخود

خون سرد باش از امروز ياد بگير بار ديگر قوي تر عمل كني .

بايدهمين الان همه چيز را رها كني.

سخت نگير بار ديگر طرز ايستادنت را كمي تغيير بدهي روي پاشنه پايت تيز تر بچرخ .

من سعي خود را خواهم كرد اين تنها كاري است كه مي توانم بكنم اين تنها چيزي است كه مهم است.

من نهايت سعي خود را خواهم كرد تلاش كردن مهم تر است .

تصویر ذهنی از خویشتن سنگ بنای رفتاز اوست

تصوری که مردم ازخود دارند این تصور ازواکنش های دیگران مثل والدین همسالان , مربیان شکل می گیرد وبعد ها با تجربیات زندگی, شکل کلی ان مشخص می   شود عقاید مردم راجع به خودشان بر رفتارشان تاثیر به سزایی دارد تصورذهنی فرد ازخودش سنگ بنای رفتاز اوست

 

 چرا ورزشكاران  ورزش میکنند؟ 

به طوركلي ورزشكاران به دلايل زير ممكن است به ورزش روي آورند:

* موفقيت:

 علاقه به موفقيت، پيشرفت و ارتقاء، كسب مهارتهاي جديد و برتري يكي از نيازهاي ورزشكاران است.

 براي تحقق بخشيدن به اين نياز مربيان بايد با استفاده از شيوه هاي زير انگيزه ورزشكاران را بالا ببرند:

1) تنظيم اهداف واقعي

2) آگاهي دادن از ميزان پيشرفت

3) ثبت ركوردها در دفتر و حفظ آنها

4) پيش بيني بازيهاي تداركاتي با حريفان مناسب

5) برپايي جلسات منظم براي ارزيابي اهداف و بحث پيرامون ميزان پيشرفت ورزشكاران

 

* همبستگي:

 نياز به احساس همبستگي و تمايل داشتن به روابط مثبت و دوستانه با ديگران. براي تحقق بخشيدن به اين نياز ورزشكاران كه يكي از نيازهاي طبيعي انسان است

، مربيان بايد با استفاده از شيوه هاي زير انگيزه ورزشكاران را بالا ببرند.

1) تشويق آنان به همكاري به عنوان يك تيم (عملكرد گروهي)

2) تنظيم اهداف با درنظر گرفتن نظرات اعضاي تيم

3) تقويت لذت بردن از بازي كردن با هم

4) آموزش قدرشناسي و قدرداني كردن گروه از عملكرد هريك از بازيكنان

5) شريك شدن در برد و باخت تيم

 

روشهايي كه براي توسعه مهارتهاي اجتماعي ورزشكاران توصيه مي شود:

1) تعامل سازنده با يكديگر را به عنوان يك رويكرد در دستوركار قرار دهند. با استفاده از تمرينات 2 نفره، 3 نفره و گروهي مي توان اين تعامل را تمرين كرد.

2) بعد از هرجلسه تمرين يك نشست غيررسمي و راحت با ورزشكاران داشته باشند.

3) از فرصت هاي مناسب براي جمع شدن دورهم استفاده كنند.

4) مرتب به بازيكنان يادآوري كنند كه هر فرد يك عضو ارزشمند براي تيم است و تيم يعني مجموعه اي از افراد هماهنگ با هم.

*  تمايل به احساس شور و هيجان: وداشتن احساس شور و هيجان مربوط به خود ورزش

 

تمايل به لذت بردن از هيجانهاي محيط ورزش از طريق حواس بينايي و شنوايي و تجربه صحنه  ها

1) ايجاد محيط مناسب و مطلوب براي تمرين

2) استفاده از موسيقي مناسب هنگام گرم كردن

3-تنظیم برتامه های تمرینی در زورخانه ها

4) ايجاد فرصت هاي كافي براي تجربه در هريك از افراد

6) متنوع كردن تمرينات

7) تنظيم بازيهاي تداركاتي مناسب از نظر توانايي

8) ارزيابي احساس ورزشكاران از شرايط تمرين

*  استقلال:

 تمايل به كنترل و هدايت فرد و مسئوليت داشتن

1) ايجاد فرصت تصميم گيري و پذيرش عواقب آن بدون ترس

2) فرصت دادن به ورزشكار براي تنظيم برنامه هاي تمريني خود و تيم

3) تشويق ورزشكاران به ارزيابي ميزان پيشرفت خود

4) فرصت دادن به ورزشكار براي تنظيم اهداف خود در موارد خاص

5) فرصت دادن براي رهبري هنگام گرم كردن و در تمرينات

 

  موثرترين راهها جهت انگيزش بازيكنان از نظر مورگان موتن

موارد ذيل موثرترين راههاست، براي انگيزش بازيكنان جهت نيل به بهترين وضعيتي كه مي توانند در داخل  زمين داشته باشند:

در استفاده از پاداش ها و كارهاي انضباطي منصف باشيد.

هرموقع امكان داريد بازيكنان را تمجيد كنيد ،به خصوص يك تلاش بارزرا.

در گفتار ، كردار و سيستم اعطاي پاداش خود ، آنچه را كه براي شما مهم بوده و بر آن تاكيد داريد منعكس كنيد.

بازيكنان شما نسبت به آنچه برروي آن تاكيد مي ورزيد واكنش نشان خواهند داد.

هرگز آداب انضباطي را به منظور تنبيه نمودن ، وضع نكنيد.

  آداب انضباطي را براي آموزش دادن برقرار سازيد.

براي صحبت با بازيكنان به طور انفرادي جهت برانگيختن آنها و حل مسائل پيش آمده وقت صرف كنيد.

از شعرهاي الهام بخش و گفته هاي هوشمندانه براي تهييج بازيكنان استفاده نماييد.

هيچگاه پيشاپيش مجازات يا جريمه تخلف از قانون را اعلام نكنيد.

تعليق ناكامل ( كاهش زمان بازي فرد خاطي به عنوان تنبيه ) مي تواند براي يك بازيكن پيامي اشتباه در برداشته باشد.

 

 

    تفاوتهاي فردي را تشخيص دهيد

شما بايد بتوانيد تفاوتهاي فردي را در اين زمينه تشخيص دهيد . آنها را در نظر داشته باشيد

وقتي برنامه ورزشي شما با اهداف شركت كنندگان در ورزش مغايرت داشته باشد آنها ورزش را ترك خواهند كرد .

بايد با آنها عادلانه رفتار كنيد برنامه اي را برايشان در نظر بگيريد كه مورد علاقه آنان باشد برنامه اي را پيشنهاد كنيد كه نيازهايشان را بيشتر تامين نمايد

توجه : هرقدر هم كه شما مربي خوبي باشيد ممكن است تعدادي از شركت كنندگان برنامه شما را پيگيري نكند . خوب است براي پيشبرد حرفه مربيگري علت اين كار آنها را بدانيد

 

پرسشنامه مربوط به ترك برنامه هاي ورزشي

  اطلاعاتي راجع به دلايل ترك و عدم شركت در برنامه هاي ورزشي  براي همه مربيان و ورزشكاران بسيار ارزشمند است اگر شما اين پرسش نامه را پر كنيد و آن را به من برگردانيد از شما بسيار سپاسگزار خواهم بود .

پاسخهاي شما در بهبود برنامه ما بسيار مؤثر خواهد بود .

1- چه چيزي را بيش از هر فايده ديگر شركت در اين برنامه دوست داشتيد؟

2- چه چيزي را كمتر از همه دوست داشتيد .

3- چرا تصميم گرفتيد برنامه را ادامه ندهيد ؟ ( به خاطر مربي، ورزشكاران ديگر ، ساعات تمرين ، تعداد تمرينها ، اولويت هاي ديگر)

4-  براي بهبود اين برنامه  چه تغييري مورد نظر شماست ؟ 

5-  به نظر شما قبل از پايان دادن به برنامه چه چيزي بايد عوض مي شد

 

چالش هاي پيش روي مربيان

پس از برگزاري بازيهاي المپيك آتلانتا (1996) ، يكي از كميته هاي ملي المپيك ، مطالعه اي درباره يكي از كشورهاي خيلي پيشرفته انجام داد . در آن مطالعه از هفت مربي برگزيده اي كه ورزشكارانشان صاحب مدال شده بودند ، خواسته شد تا در نحوه آماده شدن خود براي ورود به بازي آتلانتا و شرايطي كه با آن سر و كار داشته اند ، توضيح دهند . پاسخ هاي زیر كه آنها ارائه كرده اند ، حاوي نكات مهم و ارزشمندي است.

منابع مالي شخصي

نداشتن امنيت خاطر طولاني مدت

ترس ونگراني به دليل بي نظمي در زندگي خانوادگي

كنار آمدن با سياست هاي فدراسيون يا باشگاه و مسئولان

كمبود ورزشكاران مستعد

ضعف تعهد ورزشكار

ميادين و تاسيسات محدود

محدود بودن منابع برنامه

محدود بودن دستياران تمريني

حمايت ناچيز از سوي ديگران

 

چارچوب پیروزی

چار چوب پيروزي مشخص است :

 تمام وقت به كار مربيگري پرداختن ‌ حمايت مناسب و مطلوب از مربيان , كار با تعدادكمي از ورزشكاران , فراهم آوردن فرصت كافي ( واقعي)  براي افزايش توان ورزشكاران

 

ويژگي مربيان شاخص و سطح بالا ازنظرورزشکاران

درك استاندارهاي مورد نياز و ضروري

مشتاق و علاقمند انجام كارهاي ضروري

نه افراط ..... نه تفريط

توانايي متقاعد ساختن ورزشكاران در تبعيت ا ز او

سازماندهي ..... تمركز

حل كننده مشكلات ..... به صورت علمي..... يافتن راه حل

كارشناس ورزش

توانايي حفظ كنترل خود به طور كامل

برخورداري از اعتماد به نفس در مورد اعمال خود

صاحب تجربه در فنون

توسعه و بسط فلسفه مربيگري از نظر مورگان ووتن

بهترين راهها براي توسعه و بسط  فلسفه مربيگري خود  کمك به بازيكنان رسيدن به حداكثر پتانسيل و توانايي عمل به شرح زير است:

تشنه يادگيري باشيد

،با جديت و تلاش كار كنيد

 با مطالعه ، حضور در كلينيكها و صحبت با مربيان همكار خود ،تا حد امكان مطابق روز پيش رويد

خودتان باشيد و كوشش كنيد تا بهترين باشيد كه مي توانيد .

هرگز به تاثيري كه برروي زندگي جوانان داريد ، كم بها ندهيد.

.به عنوان مربي ، هدفتان آماده سازي تيم تا سرحد امكان باشد .

هدف تيم رابازي با جديت ، هوشمندانه و مفرح قرار دهيد

تلاشي را كه معطوف مسابقات و تمرينات مي كنيد تلاشي در جهت كسب برد و پيروزي باشد .

برد و باخت را به شيوه اي راستين ارزيابي كنيد . تمركز خود رابيش از نتيجه بازي بر تلاش و نحوه عملكردها معطوف كنيد .

به بازيكنان خود اهميت برتري دادن صحيح به ارزشها و تعيين اولويت ها را ياد بدهيد تا كمال و پيشرفت شخصيتي ، آكادميك و ورزشي را به دنبال آورد

این الویت ها عبارت است از:

خدا

خانواده

تحصیل

ورزش

 ورزشکارانی موفق که این الویت هارا رعایت کرده اند را نام ببرید

 

تكنيك ساندويچ به عنوان ارتباط  موثر

 به عنوان یک مربی ارتباط به شكلي برقرار كنيد كه براي شما آسان و با شخصيت و فلسفه شما متناسب باشد

.بياموزيد كه مشكلات را پيش بيني كنيد و آنها را به سرعت از طريق ارتباط خوب حل كنيد .

وقتي مي خواهيد به طريقي سازنده انتقاد كنيد  از « تكنيك ساندويچ » استفاده كنيد .

«‌تعريف ، انتقاد، تعريف »

در ارتباط ، خوش برخورد و گرم بوده ، از تكبر و آمريت بپرهيزيد ،

 هرگز يك بازيكن را عمداً دستپاچه نكنيد در ارتباطات خود امين باشيد

حتي اگر اين گونه جلوه گر شود كه شما جهل خود را نسبت به بعضي چيزها پذيرفته ايد.

در خارج از زمين بازي با بازيكنان دوست باشيد

  نشان دهيد به زندگي فارغ از محدوده ورزش آنها علاقمنديد.

هميشه درب هاي ارتباطي را به روي بازيكنان باز نگه داريد

 به همين سان اين كار را در مورد والدين بازيكنان ، دستيارانتان ، افرادي كه بالقوه عضو تيم اند و ساير افراد جامعه انجام دهيد.

 سعي كنيد همه گروهها را به عنوان قسمت مهمي از برنامه مشاركت داده باشيد .

با داوران با احترامي كه شايسته آنهاست رفتار كنيد و از تماس و صحبت قبل از بازي به نفع تيم استفاده كنيد.

با اعضاي رسانه ها خوش برخورد و همساز باشيد

 تيم رابالا ببريد و فقط به ارتقاء خود يا چند بازيكن پاي بند نباشيد.

 

موارد زير اهم تصميماتي هستند كه بايد قبل از فصل اتخاذ كنيد

مطمئن شويد كه آزمايشهاي كامل پزشكي و پوشش بيمه كليه ورزشكاران تيم انجام شده است.

تمرينات درون فصلي را براي كسب آمادگي آرام طراحي كنيد

 با برنامه ها و طرحهاي خارج از فصل بازيكنان را آماده نگه داريد .

 قرار گرفتن در بهترين وضعيت جسماني يك وظيفه در طول برنامه است.

يك برنامه بدنسازي تنظيم نماييد تا عضلات ي كه بيشترين كاربرد را دارند تقويت شوند

در اين برنامه برايجاد قدرت به جاي رشد حجم عضله تاكيد نماييد.

براي ايجاد يك طرح اصلي كه شامل خط مشي شما در فصل آينده مي باشد با دستياران خود تشكيل جلسه دهيد.

با يك پزشك محلي و كادر طب ورزشي به منظور درمان و نوتواني آسيبها ارتباط برقرار كنيد.

براي درمان مقدماتي و فوري آسيب ها در تمرينات و مسابقات ، دانش آموزان آموزش ديده مناسب و شايسته را همراه داشته باشيد

براي كمك در رهانيدن شما از امور غير ضروري ، دانش آموزان مدير ، مسئوليت پذير و مجرب را انتخاب نماييد

مسابقات را با تيم هاي هم سطح خود ترتيب دهيد

 تا شانس معقول ومنطقي براي مغلوب ساختن آنها داشته باشيد.

براي تحت نظر گرفتن حريفان تا حد امكان برنامه ريزي كنيد.

با پيگيري فعال كار عضو گيرندگان ، براي بازيكنان ارشدي كه مي خواهند به دانشگاه  بروند تلاش كنيد.

دانش آموزان را در انتخاب دانشگاه ياري كنيد ولي براي آنها تصميمي نگيريد.

تجهيزات مورد نيا ز را از طريق مناقصه خريداري كنيد تا حداكثر استفاده از پول بشود.

لباسهاي فرم را به گونه اي برگزينيد كه اعضاي تيم با پوشيدن آن احساس غرور كنند.

در صورت امكان ، از وسائل یا توپهايي در تمرينات استفاده كنيد كه در مسابقات ليگ استفاده مي شود.

با متخصصان پزشكي ، در مورد نوع و مارك وسايل كمكهاي اوليه همراه با تيم مشورت كنيد .

درباره تسهيلات مدرسه مثبت باشيد حتي اگر بهترين نباشد.

مسافرتهاي احتمالي تيم را كاملاً طراحي كنيد

 

اصول ارزشي , اخلاقي و سوگند نامه مربیگری

سوگند یاد می کنم در انجام وظايف خود در ارتباط با ورزشكاران ، ورزش و ديگر اعضاي حرفه مربي گري و عموم مردم با درستي و صداقت عمل كنم  .

تلاش می كنم  تا هر آن چه لازم است را تدارك ديده و آماده كنم  تا به موجب آن تمام وظايف خود در قبال رشته ورزشي مربوط را با شايستگي انجام دهم

به ورزشكار به عنوان يك انسان كامل نگاه كنم  و همه تلاش خود را براي تكامل بيشتر وي به كار گيرم .

به ورزشكار به عنوان يك انسان كامل نگاه كنم  و همه تلاش خود را براي تكامل بيشتر وي به كار گيرم

نوشته وروح قوانين و مقررات ,هردو را كه ورزش در آن چارچوب تعريف و بر آن حاكم است ، بپذيرم

نقش دست اندركاران در تدارك و تعيين داوري را بپذيرم تا اطمينان يابم  كه مسابقات در شرايط منصفانه اي برگزار شود .

نسبت به دست اندركاران امور و ساير مربيان : مراتب ادب ، عهد و پيمان و احترام خود را بيان و در عمل رعايت كنم  .

بالاترين استاندارهاي اخلاق و رفتار شخصي را داشته باشم  و از اصول بازي منصفانه( جوانمردانه)حمايت كنم  .

مرجع و پناه مطمئني باشم  تا بتوانم  ورزشكاران را در راه دستيابي به توانايي هاي ورزشي و اتكا به نفس ياري كنم  .

تفاوت هاي شخصي (فردي ) ورزشكاران را مورد توجه قرار دهم  و همواره به فكر مصالح دراز مدت ورزشكاران باشم .

هدف گذاري خود را با توجه به هدف هاي واقعي و با نيت رشد و تكامل ورزشكار انجام دهم .

 در موارد زير سرمشق و نمونه باشم  :

 تعاون و تشريك مساعي با ديگر ان

، خود انظباطي

 احترام به مسئولان و مخالفان

 رفتار مناسب به هنگام سخن گفتن ، لباس پوشيدن و سلوك .

 

با ورزشكاران روراست ويك جور باشم  :

 آنها مايلند بدانند در نزد مربي خود چه جايگاه و ارزشي دارند .

 آمادگي داشته باشم  تا با رسانه ها ، دست اندركاران ليگ ووالدين تعامل برقرار سازم  

 آنها نقش بسيار مهمي در ورزش ايفا مي كنند

 مطمئن شويد كه هيچ گونه ايذا و اذيتي در محيط ورزش وجود نداشته باشد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ساعت 12:16  توسط علی رحمانی  |